Advisory
Shandong China area
Sales personnel:Mr Li
Tel:021-58955233 Ext:816 or 021-58955022 Ext:816
QQ:1621084719
Mail:Jack.Lee@Kirgen.com
East China area
Area:Zhejiang、Shanghai、Xinjiang、Xizang、Nei Monggol、Shaanxi、Hubei、Hainan、Ningxia、Qinghai
Sales personnel:Mr Liu
Tel:021-58955233 Ext:822 or 021-58955022 Ext:822
QQ:732740513
Mail:Eric.Liu@Kirgen.com
Southern China area
Area:Jiangsu、Anhui、Hunan、Guangdong、Guilin、Chongqing、Sichuan、Fujian
Sales personnel:Mr Yao
Tel:021-58955233 Ext:817 or 021-58955022 Ext:817
QQ:1773810581
Mail:Mark.Yao@Kirgen.com
North China and Northeast China areas
Area:Heilongjiang、Liaoning、Jilin、Henan、Shanxi、Yunnan、Beijing、Gansu
Sales personnel:Mr Wu
Tel:021-58955233 Ext:802 or 021-58955022 Ext:802
QQ:453559962
Mail:Henry.Wu@Kirgen.com
International area
Sales personnel:Miss Ding
Tel:+86 021-58955233 Ext:826 (Shanghai Office) or +86 0898-31910899 (Hainan Office)
QQ:1056280293
Mail:janetding@Kirgen.com
KIRGEN|Copyright (C) 2014 - 2024 Shanghai Kirgen Co., Ltd. All Rights Reserved ICP:hu NO.09059372
Send Mail
Ask Online
QR Code

QR Code

Return Top